*Beauty* 
Photography & Retouching - Ajay Kadam
Makeup & Hair - Malcolm Fernandes
Model - Kseniya Zubkova From Toabh Talents
Thanks Sam Shinde Vishal Chabbra @simply.kashiff . — with Kseniya Zubkova.
Back to Top